Taxaties – Experts in woningwaarde in en om Ter Apel

Kennis van waarde

Wat is mijn huis waard? Een huis is natuurlijk allereerst bedoeld om prettig in te wonen. Er zijn veel situaties denkbaar, waarin inzicht in de woningwaarde nodig is. Veelvoorkomende situaties waarin een particuliere woningtaxatie gewenst is, zijn:

  • Financiering van een nieuwe woning (hypotheek)
  • Financiering van een verbouwing
  • Echtscheiding, waarbij één ex-partner het huis blijft bewonen
  • Erfenis, waarbij een erfgenaam het huis blijft of gaat bewonen
  • Vaststelling van de waarde voor de belasting

Financiering van een nieuwe woning

Banken willen bij het verstrekken van een hypotheek zekerheid hebben over de waarde van de woning: die dient immers als onderpand voor de financiering.
Zeker in de huidige markt, waarin steeds biedingen worden gedaan die enkele maanden eerder nog niet denkbaar waren, is de woningwaarde volop in beweging. Dit type taxatie wordt uitgevoerd volgens de methode van het NWWI, het Nederlands WoningWaarde Instituut. Hiermee worden de taxatierapporten gevalideerd en getoetst aan recente transacties in de omgeving. Banken eisen deze validatie.

Ook voor de aspirant-koper biedt een taxatie inzicht in de woningwaarde en kan daarmee ondersteunende informatie bieden bij een aankoopbeslissing.

Wij voeren jaarlijks vele NWWI-taxaties uit voor banken en hypotheekadviseurs uit de wijde regio.

Direct de verbouwing meenemen
Het komt ook voor dat toekomstige bewoners bij de aankoop van het huis direct een verbouwing willen uitvoeren. Als deze gefinancierd moet worden met een bouwdepot, kunnen wij ondersteunen met de uitwerking van de vereiste verbouwingsspecificatie.

Financiering van een verbouwing

Wil je het woongenot verbeteren met een verbouwing? Banken bieden volop mogelijkheden om de verbouwing van je woning te financieren. Ze verwachten dan natuurlijk wel inzicht in de financiële haalbaarheid van het project in de vorm van een taxatie met verbouwingsspecificatie.

 

Verlagen van de hypotheeklasten

Een lagere hypotheek dankzij een hogere woningwaarde? Dat is soms het geval!

Steeds meer banken hanteren verschillende tariefklassen op basis van schuld-marktwaardeverhouding. Dat betekent korting op je hypotheekrente, als je schuld kleiner wordt ten opzichte van de marktwaarde. Met de fors gestegen marktwaardes van de laatste jaren, komen daarom steeds meer mensen in aanmerking voor lagere tariefklasses.

 

Het aantonen van een hogere WOZ-waarde volstaat. Mocht deze te laag zijn, dan kan een taxatie het middel zijn om de gerealiseerde waardestijging te onderbouwen.

 

Echtscheiding en erfenis

In geval van een echtscheiding of erfenis vindt er een woningoverdracht plaats, zonder dat de woning op de markt is aangeboden. Als gevolg hiervan is het voor de betrokken partijen lastig om inzicht te krijgen in de waarde van het huis. Een taxatie kan helpen om inzicht te krijgen en draagt bij aan een open en transparant karakter van de transactie.

Héél veel inzicht in woningwaarde

Zoek je een taxateur met uitstekende lokale marktkennis? Peter Erdman heeft jarenlange ervaring en wordt ingeschakeld door banken en hypotheekadviseurs uit de wijde regio.

Vaststelling van de waarde voor de belasting

Gemeentes heffen jaarlijks OZB (Onroerende Zaak Belasting), uw Inkomstenbelasting wordt deels gebaseerd op het eigenwoningwaardeforfait. Deze belastingen bedragen een percentage van de woningwaarde in de vorm van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). Natuurlijk wordt deze waarde niet jaarlijks voor iedere woning gecontroleerd, dus wordt er vaak gerekend met jaarlijke gemiddelde stijgingen.

Is je huis recent hoger gewaardeerd dan je redelijkerwijs had verwacht? Dan heb je de mogelijkheid om bezwaar te maken. Mocht het in dit proces nodig zijn om dit bezwaar te onderbouwen, dan kan een vakkundige taxatie van doorslaggevend belang zijn.

Kennis van taxaties

Peter Erdman is in het register onder nummer RT716191183 als Register Taxateur ingeschreven in twee kamers:

  • kamer Bedrijfsmatig vastgoed
  • kamer Wonen

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. Kijk voor meer informatie op www.nrvt.nl