Welke relatie kies je voor je toekomst?

Je overweegt ons kantoor opdracht te geven je te adviseren over je hypotheek en de daarbij behorende verzekeringen en deze voor je in orde te maken. Of ons kantoor heeft je geadviseerd over je hypotheek en je verzekeringen en heeft deze voor je in orde gemaakt. Over onze dienstverlening in de toekomst (de zogenaamde “nazorg”) maken wij graag heldere afspraken met je.

Welke opties heb je?

 1. Je laat ons alleen het hoognodige doen:

  Dit betekent dat wij je hypotheek en verzekeringen administreren en je alleen de door de wet verplichte nazorg geven. Je krijgt van ons dan een melding van wezenlijke wijzigingen in de voorwaarden van je hypotheek of de verzekeringen. Ook wijzigingen in de belastingwetgeving die wezenlijk invloed hebben op deze producten geven wij aan je door. Je betaalt hiervoor een maandelijkse bijdrage aan ons. Voor al het andere bent je natuurlijk welkom bij ons maar daarvoor betaal je ons uurtarief. Je ontvangt daarvoor dus een factuur. Een voorbeeld hiervan is een advies over een nieuwe rentevaste periode voor je hypotheek. Op jouw verzoek doen wij je graag onze tarievenkaart toekomen.

 2. Je laat ons uitgebreide nazorg geven:
  Je krijgt de nazorg genoemd onder 1. Maar daarnaast heb je recht op:

  • Beantwoording van je vragen over de hypotheek en de verzekeringen;
  • Advies als je aan een nieuwe rentevaste periode toe bent;
  • Advies bij wijzigingen in je financiële- of gezinssituatie;
  • Doorlopende alerts als het interessant is om je hypotheek of de verzekeringen te herzien, bijvoorbeeld na een daling van de hypotheekrente of de verzekeringspremie;
  • Eens in de 3 jaar een update gesprek van een uur bij ons op kantoor.

  Voor deze uitgebreide nazorg betaal je ons een maandelijkse bijdrage. Op jouw verzoek doen wij je graag onze tarievenkaart toekomen. 

 3. Je wenst helemaal geen nazorg:

  Indien je helemaal geen nazorg van ons wenst dan houdt onze relatie na het adviseren en in orde maken van de hypotheek en de verzekeringen op. Wij adviseren je en zorgen ervoor dat het financiële product wordt gesloten. Daarop zijn onze gebruikelijke tarieven van toepassing. Daarna zullen we je gegevens verwijderen uit onze administratie. Een andere partij wordt dan verantwoordelijk voor de nazorg. Dat kan de bank of de verzekeringsmaatschappij zijn waar de hypotheek of de verzekering loopt of een ander door jou op te geven advieskantoor. Wij zullen je gegevens en relevante documenten dan overdragen aan de partij die de nazorg gaat geven. Let op: niet iedere bank of verzekeringsmaatschappij is bereid om de nazorgverplichting op zich te nemen.

  Dit document geeft een beknopte weergave van onze dienstverlening na het sluiten van je hypotheek en bijbehorende verzekeringen. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. De volledige tekst, onze algemene voorwaarden en de afspraken die we met je maken zijn vastgelegd in het document : Dienstverlening nazorg Erdman”

  We verwachten van jou dat je ons te allen tijde direct op de hoogte stelt van relevante wijzigingen in je persoonlijke omstandigheden of  in de financiële sfeer.